-1","id","DESC"); if($wynik!=0) $szuk = max($wynik["id"]); $op = select_pb ($conn,"id","x == $szuk"); $opi = $op["opis"][0]; if($opis && ($opis != $opi)) { $imie = strip_tags($imie); $kontakt = strip_tags($kontakt); $opis = strip_tags($opis); $imie = stripslashes($imie); $kontakt = stripslashes($kontakt); $opis = stripslashes($opis); $di = strlen($imie); $dk = strlen($kontakt); $do = strlen($opis); $znacz = 0; if ($di < 30 && $di>0) $znacz++; else echo "Brak lub za dlugie Imie
"; if ($dk < 50) $znacz++; else echo "Brak lub za dlugi email
"; if ($do < 1000 && $do>0) $znacz++; else echo "Brak lub za dlugi opis
"; If($znacz ==3) { if($wynik!=0) $id = max($wynik["id"])+1; $imie = ereg_replace(";","sred1111",$imie); $kontakt = ereg_replace(";","sred1111",$kontakt); $opis = ereg_replace(";","sred1111",$opis); insert_pb ($pdir,"$id;$imie;$kontakt;$opis;"); } } ?>


Pizzeria Lido
Zapraszamy
codziennie
od 12.00 do 22.00

tel. 071 373 96 40

strona glowna nasze menu


Księga Gości - zapraszamy

imię/nick:
e-mail:
twój komentarz:
-1","id","desc"); $liczba = count_pb ($wynik); for($i=0; $i < $liczba;$i++) { $imie = $wynik["imie"][$i]; $kontakt = $wynik["kontakt"][$i]; $opis = $wynik["opis"][$i]; $imie = ereg_replace("sred1111",";",$imie); $kontakt = ereg_replace("sred1111",";",$kontakt); $opis = ereg_replace("sred1111",";",$opis); // --- Below you find a window apeared wiht rutine comment. // Edit it to obtain requestest layout ?>
imię/nick:
e-mail:
napisał: